Нүүр хуудас

Авсан огноо

2017 (16)
1-р сар (2) 2-р сар (1) 3-р сар (1) 4-р сар (1) 6-р сар (2) 7-р сар (9)
2016 (26)
2-р сар (4) 3-р сар (3) 5-р сар (5) 6-р сар (2) 7-р сар (6) 8-р сар (2) 11-р сар (4)
2015 (62)
1-р сар (2) 2-р сар (1) 3-р сар (1) 4-р сар (2) 5-р сар (4) 6-р сар (5) 7-р сар (13) 8-р сар (9) 9-р сар (6) 10-р сар (14) 11-р сар (4) 12-р сар (1)
2014 (41)
1-р сар (3) 2-р сар (3) 3-р сар (1) 5-р сар (1) 6-р сар (1) 7-р сар (6) 8-р сар (3) 9-р сар (8) 10-р сар (9) 11-р сар (3) 12-р сар (3)
2013 (3)
9-р сар (1) 11-р сар (1) 12-р сар (1)
2012 (14)
4-р сар (5) 5-р сар (2) 6-р сар (2) 8-р сар (3) 9-р сар (1) 11-р сар (1)