დასაწყისი

გადაღების დრო

2017 (16)
იანვარი (2) თებერვალი (1) მარტი (1) აპრილი (1) ივნისი (2) ივლისი (9)
2016 (26)
თებერვალი (4) მარტი (3) მაისი (5) ივნისი (2) ივლისი (6) აგვისტო (2) ნოემბერი (4)
2015 (62)
იანვარი (2) თებერვალი (1) მარტი (1) აპრილი (2) მაისი (4) ივნისი (5) ივლისი (13) აგვისტო (9) სექტემბერი (6) ოქტომბერი (14) ნოემბერი (4) დეკემბერი (1)
2014 (41)
იანვარი (3) თებერვალი (3) მარტი (1) მაისი (1) ივნისი (1) ივლისი (6) აგვისტო (3) სექტემბერი (8) ოქტომბერი (9) ნოემბერი (3) დეკემბერი (3)
2013 (3)
სექტემბერი (1) ნოემბერი (1) დეკემბერი (1)
2012 (14)
აპრილი (5) მაისი (2) ივნისი (2) აგვისტო (3) სექტემბერი (1) ნოემბერი (1)